Informació Bàsica

A TENIR EN COMPTE:

- El raid es realitzarà en equips de 2 o 3 persones.
- Per participar al raid s'ha de tenir una edat mínima de 12 anys (de 12 a 14 anys cal córrer amb un component d’equip major d’edat).
- El temps màxim per realitzar el raid és de 3 hores.
- Durant el temps de competició (3h) s'ha d'aconseguir la major puntuació possible, determinant així la classificació. En cas d'empat en la puntuació, es tindrà en compte el temps invertit.
- La puntuació s'obtindrà al pas pels controls marcats al mapa.

Si l'equip sobrepassa el temps màxim penalitzarà de la següent manera:

00:00:01
00:05:01
00:10:01
00:15:01
00:20:01
00:25:01
00:30:01
- 1 punts
- 4 punts
-9 punts
- 16 punts
- 26 punts
- 41 punts
desqualificat-El traçat del raid estarà dividit en bucles on l'arribada i sortida dels mateixos serà sempre el mateix punt (Piscina del Molí Nou).
- Els mapes, de simbologia específica d’orientació i adaptada als raids d'aventura, seran lliurats en el moment de donar la sortida de la cursa. 
- Tots els corredors estaran assegurats de possibles accidents i participaran seguint les normes de la competició, el reglament, tenint en compte les normes de seguretat i les indicacions de l'organització. Hauran de ser coneixedors i complir les normes de circulació ja que tota l'activitat discorrerà amb itinerari lliure i trànsit obert.
- En tots els mapes hi pareixerà el telèfon de l’organització per qualsevol dificultat o problemàtica.

MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ:

- No seguir les indicacions de l'organització.
- Córrer per zones o rutes indicades com a prohibides al mapa.
- Fer servir per la navegació qualsevol eina que no sigui mapa i brúixola.
- Mostrar actituds incíviques i de no respecte a la natura i netedat de les instal·lacions i propietats privades.
- Sobrepassar 30:01 minuts després del tancament de meta.
- Separar-se més de 20 metres entre components del mateix equip.
- Abandonament d'un dels components de l'equip.
- No dur algun element del material obligatori.
- Abandonar part de l'equipament durant la cursa o llençar deixalles.
- No prestar auxili a qui ho demani.

No hay comentarios:

Publicar un comentario